Card image Card image Card image Card image Card image Card image Card image Card image Card image Card image

เปิดจองคอร์สการเรียน
  คอร์ส ภาคเรียนที่1 เรียน: 9 มิ.ย.-16 ก.ย.61 (14 สัปดาห์) ( เรียนวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ) พักที่สถาบัน 1 คืน
  มี 2 คอร์สๆละ 1 ห้อง เท่านั้น ดูแลใกล้ขิด มีประเมินให้ทุกคน ** รับจำนวนจำกัด **
  !!พิเศษ ลดทันที 1,000 บาท สำหรับศิษย์เก่า หรือบุตรข้าราชการ
  !! ลดพิเศษ 2,000 บาท สำหรับบุตรข้าราชการ กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
  สอบถามข้อมูลหรือสำรองที่นั่งที่ : ครูแตน 083 540 6162

คอร์สช่างฝีมือทหาร และ การไฟฟ้า ( Sure Basic B )
  เรียน 231 ชั่วโมง วิชาการ 5 วิชาหลัก + พละ (สถานีบก + ว่ายน้ำ) ฟรี...ตำราทุกวิชา, ชุดพละ 1 ชุด, ค่าลงสระว่ายน้ำ และค่าที่พัก

คอร์สเตรียมทหาร ( Speed Basic A+ )
  เรียน 231 ชั่วโมง วิชาการ 5 วิชาหลัก + พละ (สถานีบก + ว่ายน้ำ) ฟรี...ตำราทุกวิชา, ชุดพละ 1 ชุด, ค่าลงสระว่ายน้ำ และค่าที่พัก