พล.ท.ชัยสุข  ก้านทอง
ประธานที่ปรึกษา


พ.ต.อ.ชัยกฤต   โชติวรรณ
เตรียมทหาร 29
น.อ.อภินันท์   โชติวรรณ ร.น
เตรียมทหาร 34
ผู้ควบคุมและดูแลหลักสูตร
Link
เปิดรับสมัครนร.อยู่ประจำตลอดทั้งปี
เพื่อมุ่งเข้า โรงเรียนช่างฝีมือทหารโดยเฉพาะ


 

 

-----------------------------------------------------------------------------------
เปิดรับสมัครนักเรียนอยู่ประจำตลอดปี

ระดับชั้น ม.3 สำหรับเข้า รร.ช่างฝีมือทหาร

ระดับชั้น ม.4 สำหรับเข้า รร.เตรียมทหาร

ระดับชั้น ม.6 สำหรับเข้า รร.นายสิบตำรวจ
---------------------------------------------------------------------------------

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ 3 สถาบัน ทั้ง 25 นาย
ที่สอบติดภาควิชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ในปี 2559นี้ และอีกหนึ่งผลงานที่ดีเยี่ยม
ของเด็กคอร์สประจำตลอดทั้งปี ที่สามารถ สอบติด คิดเป็น 100%


-------------------------------------------------------------------------

                        

  “คอร์ส Speed Test “เข้าช่างฝีมือทหาร และเตรียมทหาร
                  ตะลุยโจทย์และเก็งข้อสอบ ปี 61
                    “จำลองการสอบเสมือนจริง”
                      กับ ทีมอาจารย์ KAS Cadet

    ***เรียน : 11 พ.ย.60 -22 ก.พ.61 (รวม 14 สัปดาห์)***

- วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ (วิชาการ+พละ ) รวม 231 ชั่วโมง (พักที่สถาบันฯ 1 คืน)     (หยุด 30-31 ธ.ค.60)
เรียน 11 พ.ย.60 – 18 ก.พ.61
ราคา 16,900 บาท
*** ฟรีในคอร์ส : ตำราทุกวิชา, ชุดพละ 1 ชุด, ค่าลงสระว่ายน้ำ
และ ค่าที่พัก

------------------------------------------------------------------

- วันอังคาร-ศุกร์ (วิชาการ ) รวม 162 ชั่วโมง (ไป-กลับ) 17.00 - 20.00 น. สัปดาห์ละ 4 วัน
เรียน 14 พ.ย.60 – 22 ก.พ.61 (หยุด 5, 29 ธ.ค.60 และ 2 ม.ค.61)
ราคา 11,000 บาท
*** ฟรีในคอร์ส : ตำราทุกวิชา

       

** หมายเหตุ  สำหรับศิษย์เก่า และ บุตรข้าราชการ ลดเพิ่ม 1,000 บาท
                        ข้าราชการ กองบัญชาการ กองทัพไทย ลดเพิ่ม 2,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และ สำรองที่นั่งที่ครูแตน

083-540-6162, 02-928-6162


                       ............................................................................................


ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร
ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร
ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร
ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝี
ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร
ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร
ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร
ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร
ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร
ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร
ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร
ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร
ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร
นตท.มนตรี ทรัพย์อดิเรก (เจฟ)
ลูกศิษย์รุ่นแรกเตรียมขึ้นเหล่าทหารเรือ (ตำรวจน้ำ)

    ผลงานล่าสุดปี 57   

นชท.ปิยะพัฒน์ ละอองเอก สอบติด
เหล่าตำรวจ

นาย พิพัฒน์พล พิมลเอกอักษร สอบติด
เหล่า ทบ.,เหล่า ทร.และ เหล่า ตร.
ช่างฝีมือทหาร และ จ่าอากาศ

     

นาย กิตติพงษ์ หนูนาค สอบติด
เหล่า ทอ.เหล่า ตร.
ช่างฝีมือทหาร และ จ่าอากาศ

 
นาย สหรัฐ แผลงสูงเนิน สอบติด
ช่างฝีมือทหาร และ จ่าอากาศ

นาย เจริญโชค หน่อพงษ์ สอบติด
ช่างฝีมือทหาร และ จ่าอากาศ

นาย กิตติทัต อำไพ สอบติด
ช่างฝีมือทหาร

นาย เดชาธร ภรหลหวัตร สอบติด
ช่างฝีมือทหาร

นาย ปิยะกิตติ์ กรดมาก สอบติด
ช่างฝีมือทหาร

นาย ศิริพงษ์ มีสุข สอบติด
ช่างฝีมือทหาร

นาย ณัฐภัทร หนูเล็ก สอบติด
ช่างฝีมือทหาร

นาย กนิษฐ์ ชาติกานนท์ สอบติด
จ่าอากาศ

นาย ไอดิน วระศาสตร์ สอบติด
ช่างฝีมือทหาร

น.ส.อภิญญา เฉาะกระโทก สอบติด
ช่างฝีมือทหาร

นาย ศิริศักดิ์ สุวรรณทิตย์ สอบติด
ช่างฝีมือทหาร

นาย ทศพล เพ็งอ่อนเนตร สอบติด
ช่างฝีมือทหาร

น.ส.ธนกร รักขำ สอบติด
ช่างฝีมือทหาร

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า
นักเรียนจ่าอากาศ ชนกพล  ศักดิ์กุล
  
นาย รุจ ศรีงาน

และผลงานล่าสุดของทางสถาบัน ปี 56
กับจำนวนนักเรียนที่รับต่อปีเพียง 50 คน

รูปภาพ ชื่อ-สกุล สอบติด
นจอ.ชนกพล  ศักดิ์กุล

เตรียมทหาร เหล่า ทอ.
รุจ  ศรีงาน

เตรียมทหาร 4 เหล่า ทบ.,ทร.,ทอ.,ตร.
กิตติพงศ์  หนูนาค
     
โรงเรียนจ่าอากาศ,โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
ธนบดี  ธิมะสาร
    
โรงเรียนจ่าอากาศ,โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
ศรัณญ์พงศ์  นุชงอน
    
โรงเรียนจ่าอากาศ,โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
ปิยะพัฒน์  ละอองเอก

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
พิพัฒน์พล  พิมลเอกอักษร

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
ชญานนท์  สมใจ

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
วรยุทธ  ประโลมรัมย์

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
สุกฤต  หอมนาน

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
อลงกรณ์  ประทุมตา

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
ธนพล  เกิดอ่วม

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
สิรภพ  พูลสวัสดิ์

โรงเรียนจ่าอากาศ

ส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจของสถาบัน 
เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหารเตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหารเตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหารเตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหารเตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหารเตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหารเตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหา
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  สิ่งที่น้องๆจะได้รับ

ด้านวิชาการ
1.วางแผนและเตรียมความพร้อมด้านวิชาการอย่างเข้มข้นและมีประสิทธิภาพโดยทีมงานและอาจารย์มืออาชีพตลอดทั้งปี
2.ให้คำแนะนำด้านวิชาการเป็นรายบุคคลประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
3.น้องๆจะได้ประสบการณ์ในการทำโจทย์ที่เป็นข้อสอบ รวมทั้งแนวข้อสอบแบบต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความชำนาญ
และสามารถ ทำข้อสอบได้รวดเร็วและถูกต้อง
4.น้องๆจะได้รับเทคนิคต่างๆในการทำโจทย์ยากให้กลายเป็นง่าย

ด้านร่างกาย
ได้รับการฝึกด้านพละศึกษาครบทุกสถานีที่ใช้ในการสอบโดยอดีตอาจารย์กองพละศึกษาจาก รร.เตรียมทหาร และทีมงาน
 " KASCADET พร้อมแล้วที่จะสานฝันของน้องๆที่มุ่งมั่นตั้งใจให้เป็นจริง "
" เรียนง่าย  แบบฝึกหัดยาก ข้อสอบต่างดาว "
*** ข้อสอบยาก ถ้าคนอื่นทำได้....เราทำไม่ได้...นั่นหมายความว่า คนอื่นสอบติดเราสอบไม่ติด ***

นักเรียนเตรียมทหาร เกียรติพงษ์ ธงเทียน นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 56 (เหล่า ตำรวจ)
นักเรียนเตรียมทหาร มนตรี ทรัพย์ อดิเรก นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 56 (เหล่า ทหารเรือ)

นาย ชยานันต์ ธนะนพรัตน์
สอบติด โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

นาย วุฒิวัฒน์ สอนดี
สอบติด โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

น.ส.ณัฐสุดา ประเสริฐศรี
สอบติด
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

นาย ชินวุฒิ เหงี่ยมงามศรี
สอบติด เตรียมวิศวะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลงานชัดเจน ไม่เน้นปริมาณ อัดแน่นไปด้วยคุณภาพ
และมาตรฐาน นี่เป็นเพียงบางส่วนของผลงาน
จากนักเรียนจำนวน 18 คน ที่ทำการสอบแข่งขันภายในปีนี้
คอยดูและติดตามผลงานเราต่อไป

เส้นทางแห่งอนาคตของน้องที่ Kascadet นำมาฝากเป็นเกร็ดความรู้เพื่อไว้วางแผนรับมือกับอนาคตน้องๆเคยรู้มั๊ยว่า ม.3 เป็นการตัดสิน อนาคตที่สำคัญที่สุด
และน้องๆรู้หรือยังว่า ม.1 , ม.2 "ทำไมจึงต้องตั้งใจเรียน"
กิจกรรมคอร์สปิดเทอม 1

 

สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหารเกิดผล แขวง สีกัน เขต ดอนเมือง กทม.10210
โทร 02-928-6162,089-677-0006,083-540-6162
ตรงข้ามวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง หลังสวัสดิการกรมการสื่อสารทหาร ติดสระว่ายน้ำกรมการสื่อสารทหาร

Home Course Contact Tutor Map Picture Home Course Contact Tutor Map Picture